Nõustame tasuta ettevõtlusest huvitatud inimesi ja alustavaid ettevõtjaid järgmistel teemadel:
  • ettevõtlusega alustamine,  seadusandlus ja maksud
  • äriplaani koostamine sh:
  • turundusplaani koostamine
  • ekspordiplaani koostamine
  • finantsplaani koostamine
  • projektitaotluste ettevalmistamine, taotluste põhitingimuste selgitamine
Nõustame tasuta tegutsevaid ettevõtjaid kuni kahe tunni ulatuses ühe ettevõtja kohta projektitaotluste koostamine ja taotluste tingimuste teemal.
 
Konsultatsiooniks on soovitav eelnevalt registreerida
 
Ametinimetus Nimi Telefon E-post Ruum
Investorteeninduse konsultant Ilmi Aksli 53420425 ilmi@tuuru.edu.ee 27
Lääne-Eesti piirkondlik investorkonsultant Sulev Alajõe 511 2878  Sulev.Alajoe@eas.ee  
Lääne-Eesti piirkondlik ettevõtluskonsultant
(kasvusooviga tegutsevad ettevõtted)
Urmas Treiel   urmas@sasak.ee  
Ettevõtluskonsultant Tõnis Laanemäe

53054053

tonis.laanemae@gmail.com 20
Ettevõtluskoordinaator Katrin Sarapuu

53415285

katrin@tuuru.edu.ee 16
Maaelu Edendamise SA nõuandeteenistuse Hiiumaa kontaktisik Silva Jõemaa 53459558 silva@tuuru.edu.ee 18