Õppekorralduse alused

Sihtasutus Tuuru omab majandustegevusteadet  (täienduskoolituse läbiviimiseks) number  190577.

 

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) avaldatud andmed

 

Sihtasutus Tuuru on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks