Tuurust

Sihtasutus Tuuru tegevuse eesmärgiks on Hiiumaa sotsiaalse ja majandusliku arengu programmide ja projektide algatamine, juhtimine ning sellega seonduvate uuringute, arendustöö, vabahariduse, täienduskoolituse korraldamine ja läbiviimine ning osalusdemokraatia toetamine.

 

SA Tuuru jooksvad majandusaruanded leitavad Rahandusministeeriumi tugiteenuste koduleheküljel aadressil: https://saldo.fin.ee/saldo/index.action. Anonüümse kasutajana saate valida menüüst aruanded, tehingupartneri lahtrisse märkige SA Tuuru ja valige teid huvitav periood.

 

Sihtasutus Tuuru lähtub oma igapäevases tegevuses Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002 Tartus vastuvõetud vabaühenduste tegevuse eetilistest põhimõtetest.