Hiiumaa roheline märk

Garantiimärk Hiiumaa roheline märk omistatakse tootele, toodetegrupile või teenusele, mis on saadud jätkusuutliku majandamise tulemusena, väärtustab ning väärindab kohalikku loodus- või inimressurssi, traditsioonilisi oskusi ja kohalikku kultuuri.

 

Hiiumaa rohelise märgi eesmärgid:

 • väärtustada ja säilitada kogemust, mis aastasadu on aidanud kohalikel elanikel elada tasakaalus loodusega;
 • toetada kohalike kvaliteetsete toodete arendamist ja turundamist;
 • tuua turule rohkem kohalikke kvaliteetseid tooteid;
 • tõsta tarbija teadlikkust ja usaldust kohalike toodete suhtes.

Hiiumaa rohelise märgi kasutamise väärtused ettevõtjale:

 • paremad võimalused oma toote reklaamimiseks ja turustamiseks;
 • motivatsioon tooteid arendada;
 • stiimul võtta kasutusele traditsioonilisi materjale.

Üldised nõuded toodetele:

 • kannab Hiiumaa traditsioone ja pärimust või rõhutab tugevalt paikkondlikku eripära (nt läbi nn hiiu huumori);
 • toodetud Hiiumaal, võimalusel kohalikust, soovitavalt looduslähedasest toormest;
 • valmistatud võimalikult keskkonnasäästlikult;
 • vastupidav, kvaliteetse lõppviimistluse ja läbimõeldud pakendamisviisiga.

Üldised nõuded teenust pakkuvatele ettevõtetele:

 • propageerib kohalikke traditsioone ning tutvustab Hiiumaa loodust, ajalugu ja kultuuripärandit;
 • eesti-, soovitavalt hiiumaine;
 • baseerub kohalikul tööjõul ja materjalidel;
 • kasutab keskkonnasõbralikke vahendeid, tarvitab säästlikult vett ja elektrit, tekitab võimalikult vähe jäätmeid  ja sorteerib neid.

Märgi roheline värv viitab "rohelise" mõtteviisi toetamisele, kujund "silm" aga avarale maailmavaatele, Hiiumaa kontuur kinnitab päritolu ning kujund "kompass" väärtuste õigel ehk traditsioonilisel suunal hoidmist.

 

Hiiumaa rohelise märgi põhikiri

 

Hiiumaa rohelise märgi stiiliraamat

 

Hiiumaa rohelise märgi logo.

 

 

 

Märgil on tugev seos Lääne-Eesti saarte biosfäärialaga. 

Märgi on kujundanud 1995. aastal kunstnik Ott Lambing.

Hiiumaa rohelise märk on Sihtasutus Tuuru omand ja registreeritud Eesti Patendiametis kui geograafilise tähise märk.