Uudised

« Tagasi

Teenindusettevõtte juhtimine: kliendi ja töötaja perspektiivist. 15 js 16 november 2017

Koolituse maht: 16 tundi, 2 koolituspäeva. Eelnev iseseisev töö: teenindajate töö vaatlemine etteantud plaani alusel (paaristööna). 
Koolituse toimumise koht: Tuuru majas, Vabrikuväljak 1, Kärdla 
Toimumise aeg: 15 ja 16 november 2017
Koolitaja: Maaja Vadi (Tartu Ülikool) vt koolitaja tutvustust allpool
 
Koolituse eesmärk: Anda teadmisi ja oskusi, kuidas kliendi vajadusi ära tunda ja töös arvestada ning selleks valida ja arendada teenindustöötajaid. 
 
Koolituse läbimise tulemusel osaleja: 
- teab, milline on klientidele sobiv suhtlemine; 
- oskab analüüsida klientide vajadusi ja tööks sobivat suhtlemist; 
- teab, mida arvestada teenindustöötajate värbamisel, motiveerimisel ja arendamisel; 
- tunneb lihtsamaid töötajate pühendumise hindamise ja juhtimise võtteid; 
- teab, millised on organisatsiooni ja selle muutuste kujundamise põhimõtted. 
 
Koolituse  ajakava 
 
1.päev
 
10:00 - 11:30 Teeninduse põhimõtted ja sobivad suhtlemisvõtted (illustreeritud loeng, minijuhtumi lahendamine) 
11:30 - 11:45 paus 
11:45 - 13:15 Teenindussuhtlemise kujundamise praktilised võtted. Kodutööde (viie teenindaja vaatlus) analüüs ja tulemuste esitlemine.
13:15 - 14:00 Lõuna 
14:00 - 15:30 Teenindustöötajate värbamine ja motiveerimine (illustreeritud loeng, valikumeetodite katsetamine)  
15:30 - 15:45 paus 
15:45 - 17:00  Pühendumine ja organisatsiooni kujundamine (illustreeritud loeng, valikumeetodite katsetamine)  
 
 
2.päev 
 
10:00 - 11.30 Töötajate hoiakud, teenindaja rollikäitumine ja selle kujundamine (illustreeritud loeng ja videotagasiside harjutus) 
11:30 - 11:45 Paus 
11:45 - 13:15 Töötajate hoiakud ja nende seos klientide teenindamisega. (videotagasisidega harjutus)
13:15 - 14:00 Lõuna 
14.00 - 15.30  Organisatsioonikultuur, selle hindamine ja suunamine (illustreeritud loeng ja organisatsioonikultuuri ülesande ja suhte orientatsiooni hindamine. Juhtumite analüüsimine, vaatlusorganisatsioonidele soovituste koostamine)
15:30-15:45    Paus
15:45-17:00    Ettevõtte juhtimine- töötajate suunamise võtted (korraldused, mõjutamine, eestvedamine). (illustreeritud loeng ja organisatsioonikultuuri ülesande ja suhte orientatsiooni hindamine. Juhtumite analüüsimine, vaatlusorganisatsioonidele soovituste koostamine)

 

Koolitaja Maaja Vadi on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhataja ja juhtimise professor. Majandusteaduse doktorikraadi omandas ta Tartu Ülikoolis aastal 2000 väitekirjaga teemal "Organisatsioonikultuuri ja rahvuskultuuri vahelised seosed". Alates 1992. aastast on prof Vadi töötanud TÜ majandusteaduskonnas lektorina, dotsendina ning alates 2003. aastast juhtimise professorina. Maaja Vadi peamised uurimisteemad on organisatsioonikultuur ja selle seosed erinevate kontekstidega, Eesti organisatsioonide arengu seaduspärasused, organisatsioonikäitumise erinevad teemad (väärtused, hoiakud jm) ning müügisuhtlemine. Samuti on tema sulest ilmunud hulk teaduslikke publikatsioone ning ta on koolitanud nii avalikus- kui ka erasektoris.

Koolitus toimub projekti "Teadmussiirde päevad ettevõtjatele" raames.
 
Registreerimine.  Koolitusest osavõtjatele väljastatakse tunnistus.
 
Lisainfo: Katrin Sarapuu
katrin@tuuru.edu.ee
tel 53415285
 
 

24.08.17

 

 

 

Hiiumaa Turismiinfokeskus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KAJA HIIS-RINNE